OVER WINDOW TO EUROPE

DE STICHTING "WINDOW TO EUROPE"

De stichting "Window to Europe" is in 1989 opgericht om de culturele uitwisseling tussen Nederland en het G.O.S.  (de toenmalige S.U.) te vergroten. De belangrijkste doelstelling is: bevordering van cultureel bewustzijn en wederzijds begrip tussen volkeren die lange tijd gescheiden zijn geweest door het IJzeren Gordijn.
"Window to Europe" poogt dit te bewerkstelligen middels uitwisselingsprojecten op cultureel gebied (kunst, muziek, literatuur, educatie), het verspreiden van informatie (door middel van RTV, WEB, workshops, lezingen, geluidsdragers, publicaties) en het bemiddelen tussen individuen en organisaties.

 

Enkele projecten van WTE:

Van Sovjet Unie tot Eurazie
Bijzondere aandacht in onze projecten krijgt de traditionele cultuur van de minderheden in het G.O.S., ruim honderdvijftig in getal. Er wordt naar gestreefd de diversiteit en bijzonderheden van traditionele culturen te laten zien. Bij de muzikale projecten worden concerten, maar ook bijvoorbeeld workshops georganiseerd. Hierin kunnen Nederlandse en andere geïnteresseerden rechtstreeks kennis nemen van muzikale praktijken en ervaringen uitwisselen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de workshops Tuvaanse khoomei of boventoonzang, een zangtechniek die hier sinds enige tijd veel beoefend wordt .
Daarnaast heeft "Window to Europe" uiteenlopende Nederlandse specialisten, academici en individuen geholpen contacten te leggen en eigen projecten te verwezenlijken in hun beroepssfeer. De projecten met Siberië hebben ook een internationale uitstraling, omdat verschillende buitenlandse specialisten reeds belangstelling hebben getoond in het werk van "Window to Europe" en gebruik hebben gemaakt van hun diensten en contacten. Een bijeffect van de activiteiten van "Window to Europe" is vaak een impuls tot versterking en hernieuwde ontplooiing van een culturele identiteit en bewustzijn aan de minderheden zelf, na een jarenlange onderwaardering gedurende het Sovjetbewind.

 

Hedendaagse muziek

Na de oprichting van de eigen platenlabel KidNap Records in 1999 presenteert Window To Europe de innovatieve elektronische muziek gemaakt o.a. door de in Nederland wonende uit Rusland komende artiesten. 
www.kidnaprecords.nl

Kunst
In 2004 heeft Window To Europe onder de naam East Area een nieuw project begonnen. East Area is een platform voor de presentatie van de Russische en Oost-Europeese kunstenaars in Nederland. 

www.eastarea.nl

Artistieke clubprojecten

www.salonussr.com

www.moskowdiskow.nl

 

WINDOW TO EUROPE:

 

(naar boven) (home)